Umění vypouštět je klíčem k přežití neúspěchu

Umění vypouštět je klíčem k přežití neúspěchu

Šárka Dvořáková

Šárka Dvořáková

Články autora

Když se potýkáme se životní zvraty, snadno se necháme strhnout událostmi a věcmi, které nabraly v minulosti v našem životě špatný směr. Strach a starosti mohou být hlavními hnacími motory naší existence, a když si to neuvědomíme, mohou pomalu ničit naše štěstí i zdraví.

Naučit se věci vypouštět je jedním z řešení, jak žít naplněný a produktivní život. Neznamená to, že si nebudeme všímat problémů a starostí, které nás potkají. Právě naopak. Znamená to reagovat na ně způsobem, který nám pomůže vstřebat, co se stalo, vzít si z nich ponaučení a potom je nechat za sebou. 

 

Riziko je náš přítel

 

Jestliže jste se už někdy spálili, ať už v podnikání, přátelství nebo vztahu, je snadné se podobným situacím vyhýbat, aby nám znovu neublížily. Strach nám někdy zabraňuje žít život naplno. Brání nám v dosažení našeho plného potenciálu, protože chceme být v bezpečí, a tím pádem nás připravuje o příležitosti. Bojíme se, že se může opakovat něco, co nám uškodilo, a tak se vyhýbáme svým možným šancím. Když chceme posunout své hranice a zjistit, co život mimo obyčejných věcí nabízí, je potřeba riskovat.

Moudrost přichází se zkušeností. Když přihlédneme k tomu, co se stalo v minulosti, pomůže nám to riskovat promyšleně. Umění vypustit mění strach v záměr. Dostane strach z hlavy. Náš strach a obavy jsou často jen v naší mysli a když je vypustíme tím, že se jim postavíme čelem, budeme se cítit skvěle a odvážně. Vede nás k lepším výsledkům.

 

Ponaučení z neúspěchu

 

Neúspěch znamená, že jsme něco zkusili. I když může mít neúspěch občas vliv na naše sebevědomí, pocit bezpečí i na naše finance, neznamená, že je neúspěch nutně špatný. Naše neúspěchy se pro nás mohou stát ponaučením. Pokud reagujeme na to, co se nepodařilo, je menší pravděpodobnost, že budeme opakovat stejné chyby. Budeme-li je opakovat, nebo se situace vymkne naší kontrole a my budeme muset konat, potom jsme lépe připraveni na to, jak naložit s výsledkem. Nemusíme se stále vracet ke svému neúspěchu, abychom si z něj vzali cenné informace, které nám mohou pomoci v budoucích rozhodnutích. Jenom je potřeba je důkladně zhodnotit a pochopit realitu. A potom je vypustit.

 

Žít přítomností

 

Jestliže jsme posedlí minulostí nebo předjímáme budoucnost, nejsme přístupni věcem, které máme před sebou právě teď. Důležité je rozebrat, čím jsme si prošli, abychom věděli, co budeme dělat dál, a je nezbytné mít nějaký plán pro svou životní dráhu. Ale teď je přítomnost. Vypouštění nám umožňuje myslet na přítomný okamžik, užívat si každý den a každou chvíli, pomáhá nám otevřít naši intuici. Teprve pokud jsme se dostatečně probrali minulostí a jsme otevřeni tomu, co přijde, potom nazrává čas, abychom prostě byli, přijali to nevyhnutelné, co život přináší, a odevzdali se tomu.

 

Klíčem je důvěra

 

Vypouštění je plně záležitostí důvěry – důvěry v naše vlastní rozhodnutí a instinkty, co je pro nás nejlepší. Dokončíme-li všechny přípravné práce a chápeme, jakým způsobem máme usilovat o dosažení svých cílů a úspěchů, vypouštění se stává součástí naší přirozenosti. Nejtěžší je vzdát se v životě kontroly. Všichni chceme pevně držet otěže svého života a navádět svůj osud směrem, jakým si přejeme. Rádi si myslíme, že my určíme to, co se nám stane, a že jenom my jsme zodpovědní za výsledky náročných úkolů. Když něco vypustíme, máme pocit, že ztrácíme kontrolu, ale tak to není. Naopak tím vlastně přebíráme plnou kontrolu, ne nad tím, co se nám stane, ale nad tím, jak přežít. A to je klíčem ke šťastnému a spokojenému životu. 

Šárka Dvořáková

Šárka Dvořáková

Články autora
Hledat
Tento web používá k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a ochraně uživatelů soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Rozumím