Time management – přehled o každé minutě

Time management – přehled o každé minutě

Aleš Kovář

Aleš Kovář

Články autora

Co si představit pod anglickým pojmem time management? Je to sada postupů, doporučení a nástrojů pro plánování času, která přináší zvýšení efektivnosti využití času. V dnešní době se jedná o pestrou paletu aktivit zahrnující plánování, přidělování, delegování, monitorování a stanovení priorit. Time management je využívaný nejen u obchodních a pracovních činností. Pomalu vstoupil také do osobního života.

Organizace práce má své výhody

 

Všechny firmy světa prahnou po zvýšení efektivity práce. Díky time managementu si zaručí úspěch a plynulý chod zásadních úkolů společnosti. Běžně se lze řídit deseti klíčovými pravidly. Není možné dopustit, aby urgentní záležitost pojala větší důležitost než předem stanovená důležitá priorita. Jednotlivé aktivity ve firmě by měli zastávat pracovníci, kteří věci zcela rozumí. Nelze svěřit úkol někomu, kdo má v dané problematice jen okrajové zkušenosti. Je nutné využívat efektivní pomůcky, protože šetří čas i vynaložené úsilí. Čas je nutné plánovat systematicky, lze využít software či diář. Není od věci naučit se říkat ne. Všichni nedokážou pracovat pod tlakem. Když na něco nestačíte, prostě to nedělejte a svěřte úkol zkušenější osobě. Buďte neustále ve střehu. Informujte se. Vystrnaďte ze svého pravotního života rušivé elementy, jako jsou telefonáty, návštěvy a neplánované porady. Zbytečně se pak vzdalujete od svých záměrů. Uspořádejte si pracovní místo podle svých představ. Vhodné podmínky jsou polovičním klíčem k úspěchu. V neposlední řadě je důležité mít časové rezervy. Neslibujte nic, co byste třeba nestihli. S tím souvisí spolehlivost a loajalita. Pak se jen zbytečně stresujete a práce za nic nestojí.

 

Zbudujte si myšlenkové mapy

 

Díky osobnímu informačnímu systému budete vědět o všech svých aktivitách, důležitých informacích, událostech, kontaktech i nápadech. Vše si pečlivě naplánujte. V tomto ohledu se osvědčila dělba práce podle Stephena Coveyho. Využívejte upomínky na určitý čas. Plánujte pomocí kalendáře či diáře. Občas se zamyslete nad svými prioritami a hodnotami. Vše řiďte zmiňovaným organizérem či počítačem. Kontrolujte vykonané i nadcházející důležité úkoly. Úspěšný time management začíná stanovením osobních cílů. Veškeré mety musí být zaznamenány, přeci musíte vědět datum splnění úkolu! Není od věci pořídit si denní, týdenní či měsíční plánovací systém. Seznam úkolů je nutné dokonale plnit, vše si odškrtat či zcela vyškrtat. K tomu slibně poslouží poznámkový blok i elektronická forma. Myšlenkové mapy pomohou předejít syndromu vyhoření.

 

Zbavte se rušivých elementů

 

Je to skoro jako ve škole. Když pracujete, píšete a někdo vám do toho mluví, ztratíte nit. Omezte hluk v kanceláři a uvolněte se. Naučte si zapamatovat text racionálně. Nepřemýšlejte nad jednotlivými slovy, snažte se vnímat velké úseky textu. Pak si dáte vše lépe dohromady. Čtěte, čtěte, čtěte. Obohatíte si tak slovní zásobu a naučíte se rychleji číst. Vyzkoušejte metodu superlearning. Zde se zvětšuje paměť díky povzbuzení mysli ve spojení s podvědomím. Když si uvědomíte, co vám dělá problém, jste na dobré cestě nápravy. Myslete na svou kondici. Stěžejním předpokladem je správná životospráva, pestrá strava, pravidelná osobní hygiena, zamítnutí kouření a konzumace alkoholu. V Malowově pyramidě najdete své potřeby pro úspěch. Každý člověk by si měl nastavit vlastní hranici svých potřeb a určit si pravidla fungování. Není možné opominout dobré pracovní vztahy, výbornou komunikaci, asertivní chování.

 

Máte svůj stres pod kontrolou?

 

Svůj čas můžete mít naplánovaný sebelépe, ale když nezvládáte stresové situace, rozhodíte se. Práce jde na druhou kolej. Stres je největší rušivý element, který je třeba odstranit nebo alespoň omezit na minimum. Stres je přirozený lidský prvek, ale je nutné rychle přesedlat do klidové situace. K tomu pomohou ověřená relaxační cvičení. Distres působí na člověka nepříjemně a negativně. Naučte se zvládat flustrace či konflikty efektivně. Není možné odvádět excelentní práci s ohromnou stresovou zátěží na každém kroku.

Aleš Kovář

Aleš Kovář

Články autora
Hledat
Tento web používá k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a ochraně uživatelů soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Rozumím