Odstraňte těchto pět komunikačních chyb a staňte se úspěšným řečníkem

Odstraňte těchto pět komunikačních chyb a staňte se úspěšným řečníkem

Patrik Chlumecký

Patrik Chlumecký

Články autora

Digitální technologie nám sice předkládají mnohem snadnější cestu ke kýženému komunikačnímu propojení dvou a více stran, nesmíme však zapomenout na sílu osobního kontaktu, který z podnikatelské branže zkrátka nikdy nevymizí. Čím více a častěji využíváme virtuální aplikace a nástroje k řízení různorodých operací, tím více ztrácíme pružnost při osobních schůzkách. Manažeři a podnikatelé se tak vlivem moderního pokroku uchylují k méně závažným i těžko stravitelným komunikačním excesům. V tomto článku vám přinášíme soubor pěti prohřešků objevující se v podnikatelské komunikaci Pamatujte, že úspěšní lidé jsou vždy výbornými řečníky a zároveň se s nimi skvěle hovoří.

1. Buďte pozorní

 

Řečník stojící naproti vám ještě nedokončil větu a vaše myšlenkové pochody již pozvolna formulují názor, který chcete do tohoto rozhovoru vmísit? Nesoustředěnost vás následně dostane do nevýhodné situace, začněte pozorně poslouchat a určitě se konverzace rozvine do všestrannější a informativně zajímavější podoby.

Úspěšný řečník totiž moc dobře ví, že mistr konverzace je ten, kdo s vámi mluví o vás a nikoliv o sobě nebo ostatních. Nasloucháním získáte podněty k doplňujícím otázkám týkající se právě takových věcí, na kterých protistranně záleží a o nichž vlastně i hovoří.

 

2. Příliš mnoho otázek

 

Vhodně zvolené otázky vzbuzují pocit upřímného zájmu, jakmile to s nimi přeženete, promění se příjemná konverzace v křížový výslech. Nepokládejte jednu otázku za druhou a vždy na odpověď protistrany reagujte. Odhalte svůj názor nebo stanovisko a přihoďte trochu svých nápadů. Určitě se vyvarujte vytváření negativní atmosféry, ve které je na první pohled zřejmé, kdo zde má roli tazatele a kdo musí naopak na vše odpovídat.

 

3. Ticho prý léčí, v obchodní komunikaci nemá co dělat

 

Nechceme tomu říkat přímo trapné ticho, to spíše nastává na ne zcela vydařené seznamovací schůzce při navazování nového vztahu. Obchodní jednání není o nahodilosti, ale o řádné přípravě. Protistranu si předem pečlivě nastudujte a klidně si jako za starých časů vytáhněte kus bílého papíru.

Vytvořte si heslovitou osnovu či plán průběhu osobního kontaktu. Zapiště si všechny důležité poznatky a otázky, které by měly na jednání zaznít. Jen za těchto předpokladů bude váš přednes a konverzace působit seriózně.

 

4. Nuda, nuda a zase ta nuda

 

Udělejte si v rámci osobního tréninku malý pokus v domácím prostředí. Přečtěte nahlas krátký odstavec na záznamník a pak si nahrávku pusťte. Na podruhé to vyzkoušejte bez papíru. Řekněte vlastními slovy, co si z odstavce pamatujete a klidně si při tom představte, že mluvíte k publiku. Slyšíte ten rozdíl?

Při obchodní komunikaci se vyvarujte monotónnosti, která se podobá četbě. Důležitou substancí se stává řeč těla, která je rozhodujícím parametrem, zda vás bude protistrana skutečně vnímat a dokonce si vás i zapamatuje. Mluvte jasně, srozumitelně a zvolte optimální tempo. Možná se domníváte, že se jedná o triviální rady, ovšem právě v této oblasti se dělají největší chyby.

 

5. Nikoho nepřerušujte

 

Profesionalita a hodnocení vlastního úspěchu nevychází jen z grafů a dlouhodobého sledování statistických údajů. Ta pramení v nitru každého z nás a uvolňuje se jen do takové míry a v takovém množství, nakolik jsme ochotni se učit novým věcem. Je nutné si uvědomit, že každý účastník rozhovoru má právo na svůj prostor.

Za žádných okolností nikoho nepřerušujte a všechny úvahy a doplňující názory si nechte až za pomyslnou závěrečnou tečku. Nalezení správné komunikační rovnováhy mezi poslechem a mluvou patří mezi zásady efektivní komunikace.

Patrik Chlumecký

Patrik Chlumecký

Články autora
Hledat
Tento web používá k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a ochraně uživatelů soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Rozumím