Jak vyzrát nad syndromem vyhoření?

Jak vyzrát nad syndromem vyhoření?

Aleš Kovář

Aleš Kovář

Články autora

V poslední době se velmi často setkáváme s pojmem syndrom vyhoření (burn-out). Toto nepěkné sousloví, kterému se také říká syndrom vyprahlosti, vyhasnutí anebo vyhaslosti byl jako poprvé definován v roce H. Fredenbergerem. Autor se o něm zmiňuje v časopisu Journal of Social Issues, článek nese název Staff burnout. Vše se dá popsat jako ztráta profesionálního zájmu či osobního zaujetí. Člověk už nemá ideje, nadšení, které v něm kdysi vyvolávaly velikou touhu.

Tento psychický stav je v podstatě prožitkem vyčerpání, které je doprovázeno řadou psychických, ale i fyzických sociálních symptomů, Nejvíce se s ním setkáváme u profesí zaměřujících se na kontakt s lidmi. Lidé zabývající se takovýmito profesemi se cítí opotřebení, neužiteční a vyčerpaní. Není divu, že se na nich může podepsat chronický stres. Jaké jsou příznaky syndromu vyhoření? Únava, deprese, pokles výkonu, úzkost, nespokojenost. Dalšími příznaky jsou poruchy spánku, soustředění i paměti. Vše je doprovázeno tělesnými problémy, sexualita, kardiovaskulární systém, dýchací soustava anebo trávicí trakt. Okamžitě se na člověku projeví snížení sebedůvěry, dokonce může vzniknout závislost na alkoholu, drogách, lécích, tabáku. Syndromem vyhoření trpí především lékaři, zdravotní sestry, učitelé, manažeři, policisté, sociální pracovníci, psychologové, architekti i programátoři.

 

Fáze syndromu vyhoření

 

Tento dlouhodobý proces začíná obrovskou snahou podávat, co nejlepší výsledky, jenže se nedostavuje pochvala, uznání. Jakmile si není pracovník jistý v kramflících, má pocit, že nestíhá. K tomu už je jen krůček k neuróze a chaotickému jednání. Jedinec začne dělat práci jen pro peníze, už ho nebaví jako na začátku. Není divu, že je ze všeho otrávený, unavený a vyčerpaný. Je třeba se povzbuzovat a najít v sobě ztracený elán. Naštěstí existují preventivní programy a cvičení. Za vším stojí spokojenost v práci i v rodině. Jak se říká, najít v životě smysl, je kumšt. Někteří lidé jsou citlivější a snášejí hůře kritiku. Odpočinek, vzdělávání, psychická pohoda, procházky, dostatečný odpočinek, aktivní trávení volného času i motivace jsou stěžejními faktory.

 

Prevence burn-out

 

Pokud na sobě člověk nestačí zapracovat sám, může využít firemních i veřejných kurzů. Tato prevence se zaměřuje na způsoby získávání energie. Snaží se inspirovat, protože vnitřní zdroje má v sobě ukryty každý, jen je v sobě musí vyvolat. Jakmile se cítí jedinec vyčerpaný a nedokáže si se svými psychickými stavy poradit, lze načerpat novou motivaci s osobami, které trpí obdobnými obtížemi. Najít znovu smysl své práce je běh na dlouhou trať. Lékaři, učitelé, manažeři a jiní vedoucí jedinci věnují pracovním povinnostem veškerý čas, proto zapomínají na běžné problémy a starosti. Vždyť radovat se s maličkostí je to nejdůležitější.

 

Čím se zabývají kurzy prevence syndromu vyhoření

 

V kurzech prevence syndromu vyhoření se podporuje nadšení pro profesi, ve které vyhořeli. Účastníci mluví o svých životních hodnotách, seřadí si je podle důležitosti. Je nutné si uvědomit svůj současný stav a podle něj si vytvořit akční plán pro určité změny do budoucnosti. Stěžejními vnitřními zdroji jsou ticho, příroda, hudba i příjemný rozhovor. Díky těmto programům se naučí lidé zvládat zátěžové profesní i osobní situace a pochopí, jak se v nich objevil syndrom vyhoření.

 

Speciální metody pomohou

 

Člověk zničený syndromem vyhoření musí najít za každou cenu smysl života. Ať už se jedná o pracovní či osobní sféru. Za zmínku stojí také kreativita, která je vynalézavá a podporuje boj s řadou problémů. Díky kreativitě se lépe poznáme a zvýšíme si sebevědomí, protože cvičíme tělo, mysl, srdce i duši.

Aleš Kovář

Aleš Kovář

Články autora
Hledat
Tento web používá k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a ochraně uživatelů soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Rozumím