Franšízová smlouva – 4. část

Franšízová smlouva – 4. část

Ondřej Kolda

Ondřej Kolda

Články autora

Jelikož má tento seriál o tom, na co si dát pozor při podpisu smlouvy, už 4 části, možná někoho už začíná nudit. Je však nutné si uvědomit, že právě doladění a podepsání smlouvy je zcela zásadní, proto mu věnujeme také tolik prostoru.

Veřejné zakázky a zásobování

 

Co konkrétně má být v této části smlouvy? Rozhodně by neměly chybět informace o tom, zda je nutné kupovat veškeré produkty výhradně od franšízora, nebo je možné nakupovat i od ostatních prodejců. Dále by mělo být jasně dané, odkud konkrétní produkty pochází, a v neposlední řadě také jaká je férová cena za konkrétní produkty.

 

Personální politika

 

Zaměstnanci jsou nedílnou součástí dobře fungujícího byznysu. V případě franšíz navíc zaměstnavatelé pomáhají utvářet image celého řetězce. Proto je nesmírně důležité dodržovat určité stanovy a politiku.

Ve smlouvě by mělo být jasně zakotveno, jaké jsou zásady týkající se personálního obsazení. Jestli jsou nějaké specifické metody pro nábor a školení zaměstnanců. Případně jak jsou řešeny specifické problémy týkající se lidských zdrojů. Jedná se například o řešení placené dovolené, home office a bonusy. Konkrétně tyto věci by měly být uvedené i v provozním manuálu, ale je lepší se ujistit, že je to opravdu důsledně popsáno, aby nedošlo k nějakým nejasnostem.


Slavnostní otevření

Ze smlouvy by mělo být jasné, co všechno bude obnášet slavnostní otevření. Jestli můžete očekávat pomoc od franšízora. Případně jestli jsou nějaké závazky, které jsou spojené s touto jednorázovou událostí. Například jestli je nutné mít nějaké speciální oblečení v zahajovací den, nebo udělat nějaké konkrétní kroky, které napomohou rozběhnutí provozovny.

Mělo by být zřetelně popsané, jak bude slavnostní otevření propagované. Jaká public relationship a marketingová strategie bude zvolená, a kolik peněz na propagaci této jednorázové události franšízor vyčlení.

Slavnostní zahájení provozu je okamžikem, který může napomoci úspěšnému startu nového byznysu, proto je nutné mít vše důkladně vyjednané a hlavně zapsané ve smlouvě. Po přečtení smlouvy byste měli vědět, jaké povinnosti jsou na vaší straně a jaké pomoci se dočkáte ze strany franšízora.

 

Možnosti převodu nebo prodeje franšízy

 

Základem této části smlouvy jsou informace o tom, do jaké míry může franšízor zasahovat do prodeje nebo převodu franšízy. Ve smluvních podmínkách by mělo být jasně napsané, jestli může franšízor uplatnit právo veta, v případě že se mu nebude zamlouvat potenciální kupec. Dále by nemělo chybět, na jaké procento z prodeje má franšízor nárok. S tím souvisí i bod, ve kterém by mělo být upřesněno, do jakého termínu je nutné tento poplatek uhradit. Ve smlouvě by také měly být vysvětleny jasné podmínky, za kterých je možné franšízu prodat.

 

Podmínky ukončení smluvního vztahu

 

Může se stát cokoliv, proto je dobré mít jasno ve všech informacích týkajících se předčasného ukončení smluvního vztahu. Ve smlouvě by proto mělo být přesně popsané, za jakých podmínek může franšízor i franšízant legálně vypovědět smlouvu před datem expirace.

Obě zúčastněné strany by měli vědět, jaké finanční důsledky pro ně bude mít vyvázání se z platné smlouvy. Případně, když se jim nepodaří dostát všem smluvním závazkům.

 

Na co si dát pozor při podepisování smlouvy o franšíze – 1. část

Na co si dát pozor při podepisování smlouvy o franšíze – 2. část

Na co si dát pozor při podepisování smlouvy o franšíze – 3. část

Na co si dát pozor při podepisování smlouvy o franšíze – 4. část

Na co si dát pozor při podepisování smlouvy o franšíze – 5. část

Ondřej Kolda

Ondřej Kolda

Články autora
Hledat
Tento web používá k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a ochraně uživatelů soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Rozumím