Franšízová smlouva – 3. část

Franšízová smlouva – 3. část

Ondřej Kolda

Ondřej Kolda

Články autora

Podepisování smlouvy o franšíze není jen tak, proto je nutné zmínit ještě další rizikové faktory smlouvy, na které si je dobré dát pozor. Kdo četl předešlé části, tak se už určitě nemůže dočkat na další rady. Ten, který předešlé články nečetl, tak by se na ně měl podívat, aby ho nic nezaskočilo a mohl se v klidu věnovat vzkvétajícímu byznysu.

Závazky spojené se zaškolením

Jedná se o další důležitý faktor, který může napomoci k úspěchu. Proto je důležité podrobit část smlouvy, která se tímto problémem zabývá, důkladné analýze. Ve smlouvě by mělo být napsané, jak dlouho bude trvat zaškolování. Neměla by chybět ani přesná lokace, kde se školení bude odehrávat a s tím spojená možnost zajištění transportu.

Často je ve smlouvách ukotveno, že franšízant si platí veškeré výdaje spojené se školením z vlastní kapsy. Proto je důležité si dát pozor na to, jak dlouho školení bude trvat. V některých případech může být doba školení 9 až 18 měsíců, takže je nutné zvážit, jestli si takové náklady člověk může dovolit.

Doby školení však bývají zpravidla podstatně kratší. Někdy navíc může franšízor přebrat i část nákladů, ale není to tak vždy. Proto je nutné, aby potenciální franšízant znal konkrétní podmínky. Aby si byl jistý tím, jak dlouho bude školení probíhat a kolik finančních prostředků si musí vyčlenit.


Provozní manuál

 

Dá se říct, že provozní manuál je vlastně taková bible vašeho byznysu. Měly by v ní být zapsané pokyny, které se týkají procesů a postupů, které jsou nutné pro úspěšný provoz podniku. Vlastně téměř celé know-how se nachází v tomto dokumentu.

Ve smlouvě by mělo být zřetelně napsané, jestli budete vlastnit tradiční papírové vydání, nebo budete mít možnost si tento manuál odněkud stáhnout (což je dnes téměř standardem). Co by dál nemělo chybět, jsou informace o tom, jak často bude tento manuál aktualizován. Dále by mělo být ve smlouvě uvedeno, jestli se na provozní manuál váže nějaký další poplatek, případně záloha.


Použití loga, vzhled provozovny a dress code

 

Samostatná kapitola ve smlouvě by měla být věnována tomu, jak může být nakládáno s logem, jak by měla vypadat provozovna, případně jaké konkrétní oblečení by měli nosit lidé v zaměstnání.

V některých případech je ve smlouvě striktně napsané, že provozovna musí být určitým způsobem stylizována, aby zapadla do konceptu celého řetězce. V takovém případě je nutné dodržovat veškeré body smlouvy, které hovoří o designu provozovny, použitých materiálech, rozvržení celé provozovny, použití loga, ale i určitý dress code zaměstnanců. V případě, že musí zaměstnanci nosit speciální oblečení, pak by ve smlouvě mělo být také zapsané, kdo oblečení zajistí, a kdo ho zaplatí.

Existují však i franšízy, kde nic z výše uvedeného není důležité. Záleží na oblasti, ve které chcete rozjet svůj byznys. Je však důležité, aby všechny náležitosti, a závazky z nich plynoucí, byly řádně zakotvené ve smlouvě.

 

Otevírací doba

 

V každé smlouvě o franšíze by mělo být přesně napsané, jaká otevírací doba se očekává. Mělo by být jasné, jestli je otevírací doba v rukou franšízanta, nebo jeho provozovna podléhá regulím celého řetězce a musí být otevřeno v konkrétní hodiny.

Je nutné mít na paměti, že pokud se nepodaří splnit požadavek na otevírací hodiny, může být považováno za porušení smlouvy. A v důsledku toho je pravděpodobné, že dojde k ohrožení vašeho postavení jako majitele franšízy.

 

 Na co si dát pozor při podepisování smlouvy o franšíze – 1. část

Na co si dát pozor při podepisování smlouvy o franšíze – 2. část

Na co si dát pozor při podepisování smlouvy o franšíze – 3. část

Na co si dát pozor při podepisování smlouvy o franšíze – 4. část

Na co si dát pozor při podepisování smlouvy o franšíze – 5. část

Ondřej Kolda

Ondřej Kolda

Články autora
Hledat
Tento web používá k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a ochraně uživatelů soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Rozumím